Олимпиади и национални състезания

Начало » Олимпиади и състезания » Олимпиади и национални състезания

Учебна 2022/2023 година

Заповед № РД09-4059/ 30.08.2022 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади,  на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година (публ. 02.09.2022 г.)

Заповед № РД09-5451/ 26.10.2022 за изменение на Заповед № РД09-4059/ 30.08.2022 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година (публ. 31.10.2022 г., актуализирана с електронно четима на 02.11.2022 г.)

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици за ученици от V до XII клас, утвърдени със Заповед № РД-09-838/05.10.2022 г. на министъра на младежта и спорта (публ. 17.10.2022 г.)

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система, утвърдени със Заповед № РД-09-837 от 04.10.2022 г. на министъра на младежта и спорта (публ. 17.10.2022 г.)

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-4773/27.09.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 28.09.2022 г.)

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-4520/16.09.2022 г.  на министъра на образованието и науката (публ. 19.09.2022 г.)Заповед № РД 09-2784 / 29.10.2019 г. (изменена и допълнена със Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със Заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-3084/ 17.05.2022 г.) за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България (консолидирана версия) (публ. 18.05.2022 г.)


Регламенти на национални състезания по професии за учебната 2022/2023 година

Регламенти на национални олимпиади за учебната 2022 – 2023 година

История и цивилизации (публ. 21.11.2022 г., акт. 22.11.2022 г.)

„Знам и мога“ за учениците от IV клас (публ. 15.11.2022 г.)

Техническо чертане (публ. 11.11.2022 г.)  

Физика (публ. 10.11.2022 г.)

Астрономия (публ. 10.11.2022 г.)

Mатематика (възрастова група VIII - XII клас) (публ. 31.10.2022 г.)

Немски език (публ. 28.10.2022 г.)

Руски език (публ. 26.10.2022 г., акт. 10.01.2023 г.)

Френски език (публ. 26.10.2022 г.)

Философия (публ. 25.10.2022 г.)

Гражданско образование (публ. 25.10.2022 г.)

Математика (възрастова група IV – VII клас) (публ. 25.10.2022 г.)

Информатика (публ. 21.10.2022 г.)

Информационни технологии (публ. 21.10.2022 г.)

Български език и литература (публ. 21.10.2022 г.)

Английски език (публ. 21.10.2022 г.)

Испански език (публ. 21.10.2022 г.)

Италиански език (публ. 21.10.2022 г., акт. 06.01.2023 г.)

Лингвистика (публ. 19.10.2022 г.)

География и икономика (публ. 19.10.2022 г.)

Химия и опазване на околната среда (публ. 14.10.2022 г.)

Биология и здравно образование (публ. 11.10.2022 г.)

Регламенти на национални състезания за учебната 2022 – 2023 година

Пролетно национално състезание по физика (публ. 10.11.2022 г.)

Национално състезание „Турнир на младите физици“ (публ. 09.11.2022 г.)

Национално зимно математическо състезание и Пролетни математически състезания oт VIII до XII клас (публ. 31.10.2022 г.)

Национално състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“ (публ. 28.10.2022 г.)

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас (публ. 25.10.2022 г.)

Пролетни математически състезания за ученици от V клас до VII клас (публ. 25.10.2022 г.)

Национален конкурс „Бог е любов“ (публ. 24.10.2022 г.)

Компютърни мрежи (публ. 21.10.2022 г.)

Компютърно моделиране (публ. 21.10.2022 г.)

Национално състезание „Практични финанси“ (публ. 21.10.2022 г.)

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас (публ. 21.10.2022 г.)

Национално състезание „Фолклорна плетеница“ (публ. 19.10.2022 г.)

Национално състезание по музика  „Kлючът на музиката“ (публ. 19.10.2022 г.)

Национално състезание по лингвистика (публ. 19.10.2022 г.)

Национално състезание по безопасност на движението по пътищата (публ. 18.10.2022 г.)

Национално състезание по финансова грамотност (публ. 14.10.2022 г.)

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ (публ. 14.10.2022 г.) 

Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ (публ. 14.10.2022 г.)

Национално състезание за ключови компетентности по природни науки и екология (публ. 14.10.2022 г.)

Национални турнири и състезания по информатика  (публ. 13.10.2022 г.)

Национален есенен турнир по информационни технологии “Джон Атанасов“ (публ. 13.10.2022 г.)

Национално състезание по природни науки и екология (публ. 11.10.2022 г.)

Есенно национално състезание по физика (публ. 10.10.2022 г.)

Национално състезание по химия и опазване на околната среда  „Тестови задачи за ученици в гимназиалните етапи“ (публ. 10.10.2022 г.)

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ. 27.09.2022 г.)

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език (публ. 27.09.2022 г.)

Регламенти на национални състезания по професии за учебната 2022/2023 година

Най-добър млад готвач и
Най-добър млад сервитьор (публ. 30.01.2023 г.)

Най-добър млад аниматор (публ. 30.01.2023 г.)

Най-добър млад барман (публ. 30.01.2023 г.)

Най-добър млад хлебар-сладкар (публ. 30.01.2023 г.)

Най-добър млад хотелиер (публ. 30.01.2023 г

Млади таланти в интериорния дизайн (публ. 18.01.2023 г.)

Млад фермер (публ. 10.01.2023 г.)

Горски многобой (публ. 04.01.2023 г.)

Национално състезание по озеленяване и цветарство (публ. 04.01.2023 г.)

Мебели, стилни мебели и дърворезба (публ. 22.12.2022 г.)

Най-добър млад строител (публ. 21.12.2022 г.)

Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС (публ. 15.12.2022 г.)

Национално състезание по счетоводство (публ. 15.12.2022 г.)

Национално състезание по предприемачество (публ. 15.12.2022 г., акт. 31.01.2023 г.)

Най-добър млад фризьор и гримьор (публ. 14.12.2022 г.)

Най-добър техник в машиностроенето (публ. 12.12.2022 г.)

Най-добър млад керамик (публ. 12.12.2022 г.)

Най-добър млад заварчик (публ. 12.12.2022 г.)

Млади таланти в модата (публ. 30.11.2022 г.)

Учебно-професионален конкурс „Най-добър млад инсталатор“ (публ. 29.11.2022 г.)

Национален преглед за млади изследователи „Енергетика, икономика и математическо моделиране” (публ. 29.11.2022 г.)

Състезание по електроенергетика „Енергия за бъдещето“ (публ. 29.11.2022 г.)

Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“ (публ. 23.11.2022 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+