Грантове за финансиране на участието на български учени и експерти

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Грантове за финансиране на участието на български учени и експерти

NCP_WIDERA.NET грантове (безвъзмездна финансова помощ) за финансиране на участие в тематични партньорски събития (brokerage events) по клъстерите от стълб II на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (РП Хоризонт Европа)

Министерството на образованието и науката обявява грантове за финансиране на участието на български учени и експерти в тематични партньорски събития по клъстерите от стълб II на РП Хоризонт Европа, в рамките на проект NCP_WIDERA.NET.

Целта на тази мярка е да се насърчи участието на български организации в конкурси за проектни предложения по шестте клъстера от стълб II на РП Хоризонт Европа

Критерии за избираемост

Кандидатът за грант трябва да отговаря на следните критерии:

  • да работи в научна организация, университет, държавна институция, неправителствена организация, малко или средно предприятие или друго юридическо лице, със седалище в България, пряко ангажиран с научноизследователска и/или иновационна дейност;
  • да притежава докторска степен или поне 3-годишен професионален опит в сферата на фундаменталните или приложни научни изследвания;
  • да владее английски език на отлично експертно ниво.

Предимство ще бъде давано на:

  • настоящи или потенциални координатори на проекти по клъстерите на РП Хоризонт Европа;
  • партньори в настоящи или минали проекти по РП Хоризонт Европа;
  • кандидати, имащи готовност да представят презентации и да споделят личния си опит по време на съответното партньорско събитие;
  • кандидати с предишен опит от международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите.

Финансиране

Грантовете ще са в размер до 1000 евро за едно събитие (50% авансово финансиране + последващо възстановяване на останалите разходи на база реално извършени разходи).

За да му бъдат възстановени разходите, кандидатът следва да представи заявление, придружено с допълнителна документация (фактура от хотел, копия от самолетни билети, билети от градския транспорт и др.) в срок до 10 дни след завръщането си от съответното събитие. Задължителна част от отчетната документация е и доклад от проведеното събитие (изготвен във формуляр по проекта NCP_WIDERA.NET).

Документи за кандидатстване

  • Заявление за участие в съответното събитие (изготвено във формуляр по проекта NCP_WIDERA.NET). Можете да изтеглите ТУК;
  • Кратка автобиография на кандидата;
  • Потвърждение за регистрация/програма на събитието/покана.

!!!Важно:

Заявление за участие се подава минимум 25 дни преди съответното събитие, на електронен адрес: [email protected]

Подадените заявления се разглеждат в 3-дневен срок от датата на подаването им от експерти от дирекция „Наука“ в МОН (изпълнител на проекта NCP_WIDERA.NET), след което веднага следва уведомяване на кандидатите за взетото решение.

Организацията на самото пътуване, закупуването на самолетни билети, резервация на хотел и др. логистични детайли се организират от съответния участник.

Кандидатите имат право сами да потърсят и изберат събитие, в което да участват, или да използват наличната и актуална към момента на кандидатстването им база данни със събития, изготвяна по проекта NCP_WIDERA.NET - https://horizoneuropencpportal.eu/index.php/stage.

Тази информация редовно ще бъде актуализирана

Краен срок
Конкурсът ще бъде отворен за кандидатстване в рамките на продължителността на проекта NCP_WIDERA.NET (до пролетта на 2025 г.) или до изчерпване на наличния бюджет.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения