Конкурс за награди за медицински науки Кейо за 2015 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Конкурс за награди за медицински науки Кейо за 2015 г.

Конкурс за награди за медицински науки Кейо за 2015 г.

Наградите на Фонда за медицински науки към Университета Кейо, Япония, са международни и се връчват ежегодно от 1996 г. досега на изтъкнати изследователи за изключителен принос в областта на медицината или  природните науки. Целта е да се популяризират световните постижения в природните науки и медицината, да се разшири световната мрежа на изследователите в областта и да се повиши благополучието на човечеството.

Областите, които ще бъдат оценявани са: основи на медицината, клинична медицина или природни науки, близки до медицината. Всеки лауреат получава награда -сертификат, медал и парична награда.

Кандидатите трябва да са действащи изследователи и се очаква да имат бъдещ принос в съответната област.

Срокът за подаване на предложенията е 10 март 2015 г.

Формулярът за кандидатстване и пълна информация за конкурса може да намерите на сайта http://www.ms-fund.keio.ac.jp/prize/index.html

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения