Грац, 21-22.04.2015

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Грац, 21-22.04.2015

Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работни ателиета по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

21.04.2015 I.-22.04.2015 г.

В рамките на проекта: „European portfolio for student teachers of pre-primarу education" (Preelementaire)" oт четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Град
Краен срок за изпращане на документите за кандидатстване в МОН: 18.03.2015 г.
Начин на подаване на документите към МОН: по ел.поща: [email protected].
Работни езици: английски, френски и немски
Уебсайт па проекта: http://www.ecml.at/preelementaire

Необходими документи:

  1. Кратка мотивация;
  2. Автобиографична справка / CV;
  3. Попълнен формуляр за номинация - английски, немски или френски език

Профил на участниците:
Професионален опит: експерти и професионалисти, ангажирани с предварителната подготовка или допълнителна квалификация на учителите, които ще преподават в предучилищната степен, или персонал на институции, където се възпитават и обучават деца на възраст между 3-6 години

Опит и изискуеми компетенции:
Опит в обучението/подготовката на студенти за бъдещи учители или на други кадри, които (ще) работят за развиване на езиковите компетентности на деца, на възраст между 3-6 години (на езика на преподаване и/или на чужд език). Участие в преходните фази на проекта е желателно;

Очаквания относно участието:
Преглед и анализ на документите, получени преди семинара, дискусия върху съдържанието и формата на Портфолиото, също както и върху начина на пилотното му въвеждане в работата на потенциални ползватели.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения