Изпитни материали и решения

Начало » Олимпиади и състезания » Изпитни материали и решения

Изпитни материали и решения за учебната 2022/2023 година

Решения на задачите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия (публ. 17.01.2023 г.)

V-VI клас

VII-VIII клас

IX-X клас

XI-XII клас


Изпитни материали (теми) за общинския кръг на олимпиадата по астрономия (публ. 01.12.2022 г.)

V-VI клас

VII-VIII клас

IX-X клас

XI-XII клас

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения