Скала за оценяване

Начало » Общо образование » Национално външно оценяване (НВО) » НВО за IV клас » Скала за оценяване

Скала за приравняване на точките в оценки, получени като резултат от НВО в IV клас

 

Оценка

Тестов резултат в точки

Слаб

до 29 т.

Среден

30 т. – 40,5 т.

Добър

41 т. – 62 т.

Мн. добър

62,5 т. – 83,5 т.

Отличен

84 т. – 100 т.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения