Наградените тестове и тестови задачи в конкурсите за 7. клас

Начало » Общо образование » Кандидатстване след VII клас » Архив "Кандидатстване след VII клас" » Наградените тестове и тестови задачи в конкурсите за 7. клас

Наградените тестове и тестови задачи в националните конкурси за 7. клас за учебната 2009/2010 година


Наградените тестове и тестови задачи в националните конкурси за 7. клас за учебната 2008/2009 година

Спечелилите тестове и тестови задачи - месец февруари 2009 г.

Спечелилите тестове и тестови задачи - месец  януари 2009 г.

Спечелилите тестове и тестови задачи - месец декември 2008 г.


Наградените тестове и тестови задачи в националните конкурси за 7. клас за учебната 2007/2008 година

Спечелилите тестове и тестови задачи - месец  април

Спечелилите тестове и тестови задачи - месец март

Спечелилите тестове и тестови задачи - месец февруари

Спечелилите тестове и тестови задачи - месец януари

Спечелилите тестове и тестови задачи - месец декември

Спечелилите тестове и тестови задачи - месец ноември

Спечелилите тестове и тестови задачи - месец октомври

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения