Засилването на сътрудничеството между висши училища и научни организации, както и включването в приоритетни за ЕС инициативи като европейските университетски алианси. Това бяха част от темите, обсъдени по време на срещата между министъра на образован

Към новината

През тази учебна година са обновени 577 класни стаи в областта на хуманитарните науки по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. В специализираните кабинети децата се обучават за придобиване на ключови

Към новината

Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков и кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов обсъдиха възможностите за модернизиране на професионалните гимназии в общината и изграждане на по-пряка връзка с местната индустрия. На срещата в община К

Към новината

АКТУАЛНО

ОБСЪЖДАТ СЕ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА УЧИТЕЛИ И УЧИЛИЩА ОТ РАЙОНИ С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Към новината

20.02.2024

МОН ОСИГУРЯВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА УЧИЛИЩАТА С ПО-НИСКИ РЕЗУЛТАТИ

Към новината

20.02.2024

ПРОГРАМА ФУЛБРАЙТ ПРЕДЛАГА СТИПЕНДИИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧИТЕЛИ

Към новината

20.02.2024

ПРОФ. ПЕТРОВА: ТРЯБВА ДА СЕ ПОДОБРИ ДОСТЪПЪТ ДО ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Към новината

19.02.2024

МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ГАЛИН ЦОКОВ И УЧИТЕЛИ ПО ИСТОРИЯ ПОДНЕСОХА ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ЛЕВСКИ

Към новината

19.02.2024

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения