През учебната 2023/2024 над 156 хил. ученици се обучават в професионални направления, а техният брой се увеличава с всяка изминала година. Това стана ясно от думите на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на откриването на

Към новината

Засилването на сътрудничеството между висши училища и научни организации, както и включването в приоритетни за ЕС инициативи като европейските университетски алианси. Това бяха част от темите, обсъдени по време на срещата между министъра на образован

Към новината

През тази учебна година са обновени 577 класни стаи в областта на хуманитарните науки по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. В специализираните кабинети децата се обучават за придобиване на ключови

Към новината

АКТУАЛНО

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗКУСТВА ПРОВОКИРАМЕ ИНТЕРЕС КЪМ УЧЕНЕ И ТВОРЧЕСТВО

Към новината

23.02.2024

НАТАЛИЯ МИТЕВА В БРЮКСЕЛ: ПОДГОТВЯМЕ И НАЙ-МАЛКИТЕ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ ДА УСВОЯВАТ УМЕНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

Към новината

23.02.2024

КАБИНЕТЪТ ОТПУСНА НАД 93 МЛН. ЛВ. ЗА БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ

Към новината

22.02.2024

МОН И ОБЩИНА КАРЛОВО ЩЕ РАБОТЯТ ЗА ПО-ТЯСНА ВРЪЗКА НА БИЗНЕСА С ОБРАЗОВАНИЕТО

Към новината

21.02.2024

ОБСЪЖДАТ СЕ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА УЧИТЕЛИ И УЧИЛИЩА ОТ РАЙОНИ С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Към новината

20.02.2024

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения