МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“ НИТО ПАДА, НИТО ИЗЧЕЗВА, ОТИВА В IX КЛАС

Начало » Последни публикации

25.01.2016

„История славянобългарска“ нито пада, нито изчезва. Отива там, където може да бъде разбрана вероятно по-добре, текстът на Паисий е основата за българското Възраждане на нацията ни.

Така министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев обясни предложението за изучаването й в IX клас, а не както досега в VI клас, при представянето на публикуваните за едномесечно обсъждане проекти на учебни програми за II, VI и VIII клас.

„Нищо, което е свързано с българската национална идентичност, аз като министър няма да допусна да липсва в съдържанието. Напротив, смятаме с моя екип, че това, което правим, ще допринесе за по-плътното усвояване на тънкостите на тези текстове. Моля ви да приемете нашата нагласа, че освен тези съдържания и текстове – текстове в кавички, това не са текстове, защото Ботев – отказвам да е само текст, Иван Вазов отказвам да е само текст – думата текст не е приложна и към философията – било на Хегел или на Кант. Тези велики произведения трябва да бъдат поднесени по най-добрия възможен начин както във вертикала, така и в хоризонтала“, каза министърът и поясни: Във вертикала означава в нужната възрастова група, в хоризонтала означава – в синхрон с други учебни предмети за същия клас.

Според министъра след един месец, когато всички се изкажат по този въпрос, ще стане ясно дали е било най-правилно предложение „История славянобългарска“ да се учи в IX клас. Изброявайки останалите автори и стигайки до Ботев, Танев заяви: „Аз съм патриот и това под никаква форма не може да бъде заличено. „Хубава си, моя горо“ на Любен Каравелов, както и "Къде си, вярна, ти любов народна" и "Вятър ечи, Балкан стене" на Добри Чинтулов, както и първият куплет на марша „Шуми Марица“ ще се изучват по музика. За изучаване отпада „Бай Ганьо в банята”. „Смятам, че не е подходящо. Ние сме в 21 век и България е мръднала специално в това отношение от тогава”, каза още министърът.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения