МОН ПРЕДСТАВИ ОКОНЧАТЕЛНИТЕ ВАРИАНТИ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА II,VI И VIII КЛАС

Начало » Последни публикации

16.03.2016

 “История славянобългарска“ ще се изучава четири, а не три пъти в средното училище. Откъс от произведението е предвиден в програмата по история и цивилизации в VII,VIII и X клас и по литература в IX клас. Това бе обявено на среща на министъра на образованието и науката Меглена Кунева с ученици и учители във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ в София.  Пред тях бяха представени новите учебни програми за II, VI и VIII клас по български език и литература и история и цивилизации.

Новото в програмите е, че песента на Добри Чинтулов „Къде си, вярна ти любов народна“ е в учебника по музика за VI клас, а по литература в VII клас ще се изучават „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“. Фолклорните песни „Даваш ли, даваш, Балканджи Йово“ и епосът за Крали Марко са в програмата по история за VI клас.

Зам.-министър Диян Стаматов обясни, че в VIII клас ще се изучават два сонета на Шекспир, както и откъси от Библията за Исус и Богородица.

В програмата силно е застъпена историята на България – 56,3 % е българската срещу 43,7 световна. Досега съотношението беше 46,92% българска и 53,98 световна история.

По литература е предвидено да се изучават 80% български текстове и 20% – чужди.

Програмите предвиждат до 60% преподаване на нови знания, а останалото време е за упражнения, контролни работи, преговор и т.н. И министър Кунева, и зам. –министър Стаматов, както и експертите от МОН, подчертаха, че философията на промените е учителите да получат свободата да включват нови автори, да надграждат с информация от интернет.

„Имаше искания от родителите и от учениците да се учи „Даваш ли даваш, Балканджи  Йово“.  Ако искат Добри Чинтулов да се учи по литература, а не само по музика, ние трябва да ги чуем. Не смятам, че някой някога е бил против тези идеи. Въпросът е да се чуем, спокойно да бъде обяснено, да сме сигурни, че даваме много ясен сигнал към обществото  - слушаме това, което хората искат, което считат за важно и сме готови да го направим по най-добрия начин, с който да намерим баланс. Смятам, че успяваме“. Така министър Меглена Кунева коментира направените промени в програмите след обсъждане с учители и получени 150 становища. „Това, което на второ и трето четене го приехме за разумно, е отразено. Правим това, което е най-добро, за да изграждаме национално съгласие по една толкова важна тема, каквато е темата за българското образование“, посочи г-жа Кунева.

По повод дебата около термините в програмите, зам.-министър Стаматов и експертите поясниха, че за „съжителство“ и „робство“ се говори в литературата, където се изучава романът „Под игото“ на Иван Вазов. В програмата по история и цивилизации за периода XV – XVII век учените използват термини „османска политическа система“ и „османска власт“.

Експерти изтъкнаха, че програмата предвижда учениците да получат знания за ролята на християнската религия за съхраняване на българската народност. Специално ще учат за ролята на българските манастири, за съхраняване на българския народ, както и за светци мъченици за християнската вяра.

 Презентацията е приложена.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения