ОЩЕ 4,4 МЛН. ЛЕВА ЗА ПЪТУВАНИЯ НА УЧЕНИЦИ

Начало » Последни публикации

28.07.2022

Правителството одобри нови 4 410 500 лева за почивки на ученици по Националната програма „Отново заедно“.

Със средствата се обезпечават пътуванията на над 17 000 деца и учители от общо 592 училища в страната, одобрени за първия етап на програмата за 2022 г. Те получават шестдневен туристически пакет на стойност 500 лева на участник, който включва 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни културни и спортни дейности.

3 911 750 лв. се насочват към 170 общини за финансиране на пътуванията на 13 742 ученици и 1462 ръководители от 513 общински училища.

Министерството на образованието и науката получава общо 439 000 лв. С тях ще бъде осигурена почивка на 1412 ученици, водени 167 ръководители от държавни училища, на 21 деца и трима ръководители от две духовни училища и на 76 ученици и 11 преподаватели от 6 частни училища.

32 750 лв. отиват в Министерството на културата за финансиране на 4 държавни училища за пътуване на 119 ученици и 12 ръководители. 27 000 лв. се предоставят и на Министерството на младежта и спорта за екскурзии на 99 ученици и деветимата им ръководители от 3 спортни училища.

„Отново заедно“ беше създадена през 2021 г. с решение на Министерския съвет. Целта е социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19.

За тази година бюджетът на програмата е общо 22 600 000 лева.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+