С 50 МЛН. ЛЕВА РЕМОНТИРАТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

28.07.2022

Правителството отпусна 50 млн. лв. за ремонти в детски градини и училища. Средствата ще бъдат използвани приоритетно за поправки на покриви и за енергоспестяващи мерки. Постъпилите в Министерството на образованието и науката (МОН) множество и разнородни заявки за ремонтни дейности са степенувани по спешност. При равни други условия се дава предимство на средищни, обединени училища и такива с по-голям брой ученици.

Ще бъдат финансирани общо 175 образователни институции в 27 области в страната – 151 общински и държавни училища и 24 детски градини. Най-много са обектите в област Варна. Най-много са ремонтите на покриви и спешните ремонти от всякакъв характер – общо 125. В 50 училища и детски градини ще се подобрява енергийната ефективност чрез смяна на дограми и др.

Целта е учебните сгради да бъдат предпазени от рушене и да се осигурят подходящи здравословни условия за учениците и учителите през предстоящия есенно-зимен сезон. Очаква се след ремонтите да намалеят и енергийните разходи на образователните институции.

Половината от необходимите средства ще се предоставят авансово, а остатъкът – на базата на фактически извършени разходи. МОН ще контролира изпълнението и приключването на ремонтните дейности.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+