ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ЧУЖБИНА С ПАРИ ЗА КВАРТИРА

Начало » Последни публикации

28.07.2022

Държавата ще поема част от разходите за квартира на българските учители и университетски преподаватели, командировани зад граница.

Това предвижда приетото от правителството Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина.

Промените включват също актуализация на размера на командировъчните пари във валута в съответствие с настоящите икономически реалности. Досега държавата нямаше задължение да осигурява жилище или средства за наем на преподавателите зад граница. Занапред те ще получават допълнително 30% от дневните командировъчни пари във валута за съответната държава за покриване на разходите за квартира, когато приемащата страна не им е осигурила безплатно жилище.

Причина за промяната е фактът, че част от командированите преподаватели живеят на свободен наем в градове с висок жизнен стандарт като Виена, Берлин, Фрайбург, Кьолн, Дъблин и др. В бъдеще ще се покриват и пътните разноски на командированите преподаватели и техните семейства до съответното населено място в чужбина в началото и в края на всяка учебна или академична година.

Измененията са в съответствие с националната политика за засилване, популяризиране и укрепване на позициите на българския език, литература, история, изкуство и наука зад граница. Очаква се те да подобрят социалния статус на преподавателите по време на престоя им в чужбина и да повишат атрактивността на преподавателската дейност.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+