НАБИРАТ СЕ ПРОЕКТИ ЗА РЕМОНТ НА УЧЕНИЧЕСКИ ОБЩЕЖИТИЯ

Начало » Последни публикации

17.03.2023

На снимката: Сграда на общежитие отвън

Процедурата за подбор на предложения за ремонт на ученически общежития по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) вече е открита, като крайният срок за кандидатстване е 16 юни 2023 г.

150 995 000 лева са предвидени по НПВУ за ремонтиране на ученически общежития в цялата страна. Средствата са предназначени за общински и държавни училища, центрове за специална образователна подкрепа и ученически общежития, чиято дейност не се организира от училища.

Те са разпределени по равно между шестте района за планиране в страната – по 25 165 833,34 лв. Максималният размер на един проект е 6 млн. лева. Минимален размер няма.

Целта е съществуващите общежития в системата на училищното образование да бъдат обновени и модерно обзаведени и оборудвани. По този начин ще се осигурят качествени условия за живот, самоподготовка и отдих в тях.

През последните 10 години изцяло завършени външни ремонти са направени в едва 4,8% от ученическите общежития – показва анализ на Министерство на образованието и науката. Аналогично цялостни вътрешни ремонти са направени в едва 7,2 на сто от общежитията. Подобряването на условията в тях е предпоставка за повишаване на приема в образователните институции и на мотивацията за учене.

Повече информация за процедурата можете да намерите ТУК.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+