НАД 6400 ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ СА ПОДКРЕПЕНИ ПО ПРОЕКТ НА МОН

Начало » Последни публикации

14.09.2023

Общо 6 434 деца и ученици със специални образователни потребности са подкрепени при изпълнението на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ на Министерството на образованието и науката. Това съобщи Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН, по време на работна среща с експерти от териториалните екипи, включени в проекта. По думите ѝ включените деца са с 2334 повече от предвиденото, а за работа с тях са назначени 413 специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди, помощници на учителя и др.).

Допълнителна подкрепа за личностно развитие е предоставена също на 4 638 деца и ученици с хронични заболявания, в риск или с изявени дарби. „В тази област обаче са необходими допълнителни усилия, за да се постигне целта на проекта“, подчерта Грета Ганчева. Акцент в дискусията бе, че е необходимо много повече учители да отделят време за допълнителна работа и подкрепа, за повишаване на резултатите на децата и учениците при явяване на НВО и ДЗИ.

В рамките на проекта детски градини и училища са оборудвали специализирани кабинети и помещения за допълнителна подкрепа за личностно развитие с деца и ученици, стана ясно още по време на срещата. Обучени са учители и специалисти за работа с родители, за превенция на насилието и агресията, за преодоляване на проблемното поведение на деца и ученици в риск от ранно отпадане. Полезни за учителите са и обученията за адаптиране на учебното съдържание за деца със специални образователни потребности, както и как да прилагат инструмент за откриване на дарбите на децата.

Проектът „Подкрепа за приобщаващо образование“ е по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд с общ бюджет от 31 млн. лева.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения