НАД 98% ОТ ЗАВЪРШИЛИТЕ УНСС СЕ РЕАЛИЗИРАТ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Начало » Последни публикации

18.09.2023

На снимката: Министър Цоков пише в златната книга на УНСС

Над 98% от завършващите Университета за национално и световно стопанство се реализират на пазара на труда скоро след дипломирането си. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков при откриването на новата академична година в УНСС. Той отбеляза, че най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа продължава да бъде сред лидерите по обучението и подготовката на специалисти в професионално направление „Икономика“.

Средният облагаем доход на завършилите икономически специалности в университета през последните 5 години е 2172 лева, което е с около 20% над средното за страната по това направление. Тук обаче има и специалности, които се реализират със заплати от над 4 500 лв. месечно, посочи министър Цоков. „Икономиката винаги е била един от определящите фактори за големите човешки скокове в историята. Казвам това, не за да ви подготвя за важността на всички лекции през настоящата академична година, а за да ви поздравя, че сте избрали да учите тук и да ви уверя, че вашите преподаватели ще дадат всичко от себе си за да ви подготвят за бъдещите предизвикателства“, каза той.

„Пожелавам на най-големия и най-рейтингов икономически университет в България да съхрани добрите традиции в академичното обучение и бъде водещ иноватор в промяната на българското висше образование в условията на индустрия 5.0.“, написа той в златната книга на университета.

През тази година броят на кандидат-студентите в УНСС е рекорден, отчете ректорът проф. Димитър Димитров. По думите му днес се подписва колективен трудов договор за увеличение на заплатите на преподавателите и целия екип на университета благодарение на допълнителни средства, осигурени от правителството за висшите училища.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения