МИНИСТЪР ГАЛИН ЦОКОВ: ПРИОРИТЕТ Е ЗАСИЛВАНЕ НА ПОДКРЕПАТА ЗА РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

Начало » Последни публикации

05.12.2023

на снимката - министър Цоков на дискусията за ранно детско развитие

Яслите да бъдат част от образователната система като се засили подкрепата за ранно детско развитие. Това са част от приоритетите в предучилищното образование представени от министър Галин Цоков по време на кръгла маса на тема "Визия за децата в България" в Народното събрание.

“Създадена е междуведомствена работна група с участие на експерти от МОН, МЗ и МТСП, а най-важният акцент в дебатите са специалистите, които работят в яслите”, обясни проф. Цоков. По думите му е много важно хората с медицинско образование да получат възможности за допълнителна квалификация и да станат специалисти по ранно детско развитие. “Трябва да надграждаме опита, който имаме, но и да се съобразяваме с данните от международните изследвания, които показват, че колкото по-рано започва педагогическата подготовка при децата, толкова по-високи резултати постигат”, обясни той.

“Стартираме и разговор с университетите за създаване на бакалавърски и магистърски програми с насоченост ранно детско развитие”, каза още проф. Цоков. Според него е много важно да се засили педагогическата подкрепа за децата, но и да имат те достъп до специалисти - логопеди и психолози. “Паралелно работим и по конкретните нормативни промени, които да регламентират и да дадат завършеност на цикъла на предучилищното образование през първите 6 години на децата”, каза още Галин Цоков.

В дискусията, организирана от народния представител Елисавета Белобрадова и общинския съветник Цветелина Заркин, участваха експерти от различни ведомства, както и представители на гражданския сектор.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения