НАД 1,4 МЛН. ЛЕВА ОТПУСКА КАБИНЕТЪТ ЗА ДЕЦА БЕЗ МЯСТО В ДЕТСКА ГРАДИНА

Начало » Последни публикации

07.02.2024

На снимката: Детска градина с двор

Държавата ще изплати 1 416 877 лева компенсации на семейства, за чиито деца  не е осигурено място в детска градина в периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г.

От тях 1 413 315 лева са за 1603 деца в Столична община, а 3562 лева са за четири деца в община Пловдив.

Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали. За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения