МИНИСТЪР ЦОКОВ В СТОЛИЧНА ЯСЛА: РАЗРАБОТВАМЕ СТАНДАРТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА ДО ТРИ ГОДИНИ

Начало » Последни публикации

08.02.2024

На снимката: Проф. Цоков с част от персонала в яслата

Разработваме единен стандарт за образование и грижи в ранна детска възраст. Това обясни министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на посещение в Самостоятелна детска ясла № 128 „Слънце" в столичния район "Люлин". По думите му целта е МОН да оказва също методическа подкрепа на специалистите и да се постави фокус на обучението на децата, заедно с грижата за тяхното здраве, което е от първостепенно значение във възрастта до 3 години.

„Това, което виждам, че правите тук, трябва да е основата на този стандарт“, подчерта министърът след като се запозна с материалната база и организацията в яслата. В нея са назначени както медицински сестри, така и педагогически специалисти и психолог. Всяко дете има образователна карта и план за обучение. Заедно с това се спазват най-високи стандарти за здравословно хранене и грижа. „В момента педагогическата подкрепа зависи от инициативата на отделните директори на ясли и детски градини. Зная, че има много добри примери, но ние заедно трябва да положим основата това да е не просто въпрос на желание, а норма за грижата за децата“, подчерта проф. Цоков. Той сподели и че редица изследвания показват, че първите години са изключително важни за цялостното развитие на децата и представянето им във всички следващи етапи на обучение. „Именно защото трябва да отговорим на съвременните нужди на децата сформирахме междуведомствена група между МОН, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика. Целта ни е екипите в яслите да получат много по-голяма подкрепа и да надградим добрите традиции, които има България“, обясни още министърът.

Обмисля се създаването на нова професионална квалификация -  специалист по ранно детско развитие, стана ясно от неговите думи. „Това няма да бъде задължително, но ще се даде като възможност на медицинските специалисти в яслите като допълнителна квалификация, която обаче ще бъде пряко свързана и със заплащането, което получават“, каза проф. Цоков. По думите му такива специалности могат да бъдат създадени между Медицинските университети и Педагогическите факултети. Той обясни още, че работата на педагогически специалисти с децата до 3 г. е изключително важна и затова ще се търсят възможностите за изравняване на нивата им на заплащане с тези в детските градини. „Важното е обаче педагогическата и медицинската грижа да се допълват, а не да говорим за замяна на едната с друга. Нашият фокус е надграждане и разширяване на модела, който имаме днес“, категоричен бе Галин Цоков.

Министър Цоков посети детската ясла по покана на Вихра Белева, зам. – председател на Медицинска федерация „Подкрепа“. Той разговаря с директора на 128 Самостоятелна детска ясла „Слънце“, Виолета Велинова и с екипа на яслата. В нея са записани 158 деца и е една от най-големите самостоятелни детски ясли в страната.

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения