МОН И УНИЦЕФ С МЕМОРАНДУМ ЗА ОБЩА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ

Начало » Последни публикации

08.02.2024

На снимката: проф. Галин Цоков и представителят на УНИЦЕФ за България Кристина де Бройн

Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков и представителят на УНИЦЕФ за България Кристина де Бройн подписаха Меморандум за сътрудничество в подкрепа на българските ученици и учители. 

„За МОН развитието на уменията на децата е ключов приоритет и нашето сътрудничество може да даде добавена стойност по отношение на тяхното личностно развитие и благополучие“, каза министър Цоков. По думите му за министерството е важен балансът между компетентностите на децата и тяхното благополучие. „Освен знаещи и можещи, те трябва да бъдат и щастливи“, отбеляза проф. Цоков.

С Министерството на образованието и науката имаме общо виждане за качествено образование, а чрез този меморандум виждаме резултатите от това дългогодишно партньорство, подчерта Кристина де Бройн. Двамата с министър Цоков обсъдиха и възможността за включване на България в допълнителен анализ на резултатите от PISA с подкрепата на ОИСР.

 Съгласно подписания меморандум съвместните политики на МОН и УНИЦЕФ са свързани с образованието и грижата в ранна детска възраст,  осигуряване на равен достъп до качествено образование, осигуряване на сигурна училищна среда, подкрепа на учениците за реализиране на потенциала им. Министерството и международната организация ще подпомагат училищните екипи и педагогическите специалисти за прилагането на средства за допълваща и алтернативна комуникация за децата със специални образователни потребности.

МОН и УНИЦЕФ ще си сътрудничат и в превенцията на отпадането от образователната система. Организацията ще оказва подкрепа за ефективното функциониране на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, включително и за подобряване Информационната система за реализиране на Механизма. Съвместната работа ще включва и прецизиране на причините, които повлияват риска от отпадане и необхващане, както  и планиране на ефективни мерки и повишаване капацитета на екипите за обхват.

Предвижда се създаване на мрежа за менторска подкрепа към училища, въвеждащи цялостен училищен подход за позитивна и сигурна училищна среда, надграждайки опита по съвместната програма „Стъпки заедно“.  Ще се развиват и укрепват  механизмите за участие на учениците, ще се насърчава ученическото самоуправление, ще се подкрепят иновативни форми и платформи за участие, както и сътрудничеството за събиране на данни и анализи на дейността на ученическите съвети и развитието на умения на учениците за участие и застъпничество.  

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения