НАД 50 СПЕЦИАЛИСТИ СА ОБУЧЕНИ ЗА РАБОТА В БЪДЕЩИТЕ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ

Начало » Последни публикации

09.02.2024

Над 50 специалисти са обучени за работа в младежките центрове, чиято роля е да активират младежите на възраст от 15-28 години, да подпомогнат кариерното им ориентиране, развиването на дигитални умения и активната им гражданска роля.

Това стана ясно по време приключилото четвърто обучение от едногодишната програма за младежки работници и ромски образователни медиатори, работещи в младежките центрове в Пловдив, Стара Загора, Добрич, Враца, Монтана, Перник, Бургас и Габрово. Те са финансирани по Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Зам.-министърът на образованието и науката Наталия Митева влезе в „кухнята“ на младежката работа, поздрави обучаемите и им пожела да продължават да са смели, да се борят и да утвърждават младежкия сектор, защото искрата в очите на младежите е това, което ни води напред.

По Националния план за възстановяване и устойчивост са предвидени близо 60 млн. лв. за създаване на 20 регионални младежки центрове на общинско ниво, които вече са избрани чрез конкурсна процедура. Създава се и Национален Фокусен Център под шапката на Националния студентски дом, който ще координира методиките и работата на младежките работници.

До 2026 г. 12 000 младежи от цялата страна ще могат да повишат дигиталните си умения чрез дейностите на новосъздадените младежки центрове.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения