ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: НОВ ПРОЕКТ НА МОН ЩЕ ПОДКРЕПИ ДЕЦА, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Начало » Последни публикации

09.02.2024

Министерството на образованието и науката ще стартира нов проект по Програма „Образование“, с който ще подкрепим деца, родители и учители в системата на предучилищното образование. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова в УНСС на конференция „Педагогическата комуникация – социална и емоционална“, организирана от Центъра за обучение и квалификация на педагогическите специалисти, Синдиката на българските учители и Института по реторика и комуникации.

Основната цел на проекта ще бъде разгръщане на потенциала на децата от предучилищно образование чрез подкрепа за личностното им развитие с оглед по-успешната им социална реализация. Сред дейностите, които ще бъдат финансирани,  е повишаването на  квалификацията на педагогическите специалисти за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително социално-емоционалното учене в детските градини.

Предвидена е интензивна работа с родители на ниво детска градина и яслени групи и на ниво училище с групи за задължително предучилищно образование за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им  участие в образователния процес. „Учителят в детската градина е първият, който въвежда детето в системата на образованието“, каза заместник-министърът на образованието и науката.

Тя подчерта, че екипът на МОН цени мнението, разчита и се доверява на опита и експертизата на българския учител и в училищното образование. Партньорството им е важно и за изработване на визия за по-различни учебни програми, насочени към изграждане на умения и компетентности и интегрираност на знанието, каза още Емилия Лазарова.

МОН работи и за изготвяне на правила и насоки за работа с изкуствен интелект в системата на училищното образование.

Социалната и емоционална компетентности ни дават възможност, познавайки социалната и емоционална култура на децата и техните чувства, да разрешим конфликта, както в детската градина, така  и в училище, каза д-р Янка Такева, председател на СБУ. В конференцията участваха д-р Ваня Кастрева, началник на РУО София-град, проф. Матилда Александрова, зам.-ректор на УНСС, представители на академичната общност, директори и учители.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения