БЪЛГАРИЯ ЩЕ СИ ПАРТНИРА С КИТАЙ В ДИГИТАЛИЗИРАНЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Начало » Последни публикации

09.02.2024

на снимката зам.-министър Георгиева

Дигитализацията и дигиталните компетентности на учителите бяха акцент в изказването на заместник-министъра на образованието и науката Мариета Георгиева по време на втората Световна конференция за дигитално образование в Пекин. Зам.-министър Георгиева отбеляза ключовото значение на цифровите технологии в процеса на преподаване и усвояване на знания. Тя говори за платформата “Дигитална раница”, поддържането на дигиталната квалификация на учителите и изграждането на дигитална среда, подпомагаща развитието на бъдещите мислители, творци и лидери на България. Домакини на конференцията бяха Министерството на образованието на Китай, Националната комисия на Китай за ЮНЕСКО и правителството на община Шанхай.

Зам.-министър Георгиева се срещна с министъра на образованието на Китай Хуай Дзинпън и кмета на Шанхай Гун Джън.

По време на форума беше обявен стартът на китайската образователна платформа SMART EDUCATION, която вече ще бъде достъпна и на английски, френски, руски и арабски, като постепенно предлаганото в чуждоезиковите версии учебно съдържание ще се обогатява. Беше поставено началото и на Световен алианс за цифрово образование, който към момента обединява 104 университета, образователни организации и представители на бизнеса от 43 страни.

На проведените срещи с ръководствата на университета “Тундзи” и неговите колежи по дизайн и иновации и по гражданско инженерство, както и в Шанхайското училище за фармация, е изразена готовност за активизиране на сътрудничеството в областта на професионалното и висшето образование чрез съвместни научни проекти в различни области, съвместни програми на университетите, както и за използване на възможностите на програма ЕРАЗЪМ+“.

В централата на HUAWEI в Шънджън зам.-министър Георгиева се запозна с разнообразни решения, които те предлагат за дигитализация на различни обществени и икономически сектори. Особено внимание бе отделено на дигиталните решения за образованието, както и на осигуряване на киберсигурността.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения