23.05.2013

ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по избор, 23 май 2013 г.

23 май 2013 г. Английски език  Немски език  Френски език  Испански език  Италиански език  Руски език  Математика  Предметен цикъл "Философия"  География и икономика  Физика и астрономия  Химия и опазване на околната среда  История и цив

Към новината

22.05.2013

МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЧЛ.-КОР. НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ И МИНИСТЪРЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО РОМАН ВАСИЛЕВ ПРЕДСТАВИХА ПЛАТФОРМАТА E-CAMPUS

На официално събитие в Университета за национално и световно стопанство министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев и министърът за развитие на електронно правителство Роман Василев представиха пред академичната общност н

Към новината

22.05.2013

СПРАВКА към 31.03.2013 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на образованието, младежта и науката

Във връзка с приетото днес, 22 май 2013 г., от Министерския съвет постановление за допълнение на правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с постановление № 112 на Министерския

Към новината

21.05.2013

НАГРАДИ „ПИТАГОР“ 2013 ЗА СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС В НАУКАТА

На 21 май 2013 г. в хотел „Шератон“ в столицата се състоя петата поредна бляскава церемония по връчване на наградите „Питагор“ за съществен принос в науката. Към присъстващите видни представители на българската наука и към високите гости на събитиет

Към новината

21.05.2013

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ И НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В СЕДМИ КЛАС

На 21 май 2013 г. се проведе държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по Български език и литература и национално външно оценяване (НВО) за учениците от седми клас. ДЗИ се проведе в 654 училища в цялата страна. НВО държаха учениците в 1820 училища на територ

Към новината

18.05.2013

УЧЕНИЦИ СПОДЕЛИХА ПРЕД МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Днес, 18 май 2013 г., министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев и заместник-министърът Мариана Банчева се срещнаха с ученици от Националната търговско-банкова гимназия, 18. СОУ и Първа английска езикова гимназия и диску

Към новината

18.05.2013

В МОМН СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВА СБИРКА НА НОВОУЧРЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

На 17 май 2013 г., в Министерството на образованието, младежта и науката се проведе първа среща на новоучредения Обществен съвет. В уводните си думи заместник-министърът на образованието, младежта и науката Мариана Банчева посочи две основни теми, по

Към новината

17.05.2013

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИАНА БАНЧЕВА УЧАСТВА В ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“

Днес, 17 май 2013 г., заместник-министърът на образованието, младежта и науката Мариана Банчева връчи една от наградите на името на Стоян Михайловски „Учител на годината“ на церемония по второто издание на отличията, учредени от Синдикат „Образование

Към новината

16.05.2013

МИНИСТЪР МИЛОШЕВ БЕ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ НА ХVІ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“

На 16 май 2013 г., в Конгресен център, хотел „РОДИНА”, град София, министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев участва в церемонията по връчването на наградите на ХVІ Национален конкурс „Учител на годината”. Наградите бя

Към новината

16.05.2013

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

На 14 и 15 май 2013 беше проведено националното външно оценяване на учениците от ІV клас по учебните предмети Човекът и обществото и Човекът и природата. Тестовете, които решаваха четвъртокласниците през тази учебна година, се различаваха от използв

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения