30.11.2012

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЗА ПЕРИОДА 2012 - 2015 г.

На 30 ноември в МОМН, Министерство на образованието, младежта и науката на Република България и Министерство на образованието на Китайска народна република (КНР) подписаха споразумение за сътрудничество в областта на образованието. Документът влиза в

Към новината

29.11.2012

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА: ОБЩО 822 СПЕЦИАЛИСТИ, ПСИХОЛОЗИ, ЛОГОПЕДИ ЩЕ БЪДАТ НАЗНАЧЕНИ В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

На 29 ноември 2012 г. заместник-министър Милена Дамянова откри пресконференция за напредъка по проект „Включващо обучение” на стойност 14 000 000 лв. „Проектът вече е стартирал, влязъл е в училищата, тъй като вече имаме реални действия. Общата стойн

Към новината

27.11.2012

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА ВРЪЧИ НАГРАДИ ЗА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ НА УЧИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

На 27 ноември 2012 г. в ОДЗ № 7 „Детелина”, гр. София заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова награди участниците в Националния конкурс за добри педагогически практики на учители в системата на предучилищното образов

Към новината

26.11.2012

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА МИЛЕНА ДАМЯНОВА ОТКРИ ДЕТСКА БИБЛИОТЕКА В ГАБРОВО

На 26 ноември 2012 г. заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова преряза лентата на новооткритата детска библиотека „От А до Я” в целодневна детска градина „Перуника”, гр. Габрово. Детската библиотека е пилотен проект

Към новината

22.11.2012

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА УЧАСТВА В РАБОТНА СРЕЩА НА ТЕМА „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОКОЛНА СРЕДА“

Заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова участва в работата на кръгла маса „Образование за околна среда”, организирана съвместно с Министерството на околната среда и водите . Тя фокусира вниманието върху едно от същно

Към новината

21.11.2012

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Уважаеми госпожи и господа, представяме на Вашето внимание проект на Правилник за работата на Фонд "Научни изследвания". Проектът е изготвен от работна група, назначена със заповед на министъра на образованието, младежта и науката от 09.05.2012 г.

Към новината

16.11.2012

МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ОТКРИ НОВИ УЧЕБНИ КАБИНЕТИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ” - СВОГЕ

На 16 ноември 2012 г. в Професионалната гимназия „Велизар Пеев” в град Своге министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов откри нови учебни кабинети по чуждоезиково обучение, по география и икономика, по сладкарски изделия и работил

Към новината

16.11.2012

XI ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

На 15 ноември 2012 година, се проведе XI-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. По предложение на Министерството на образованието, младежта и науката

Към новината

15.11.2012

МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ПОЗДРАВИ СТУДЕНТИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ УАСГ ЗА 70-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА

В Аулата на Университета по архитектура, строителство и геодезия се проведе тържествена церемония по случай 70 години от създаването на най-старото висше техническо училище в България. На честването присъстваха Сергей Игнатов, министър на образование

Към новината

15.11.2012

МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ОТКРИ НОВ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И УЧЕБЕН КОМПЛЕКС НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов откри нов научноизследователски и учебен комплекс на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. „Университетът, освен средище на образование и научна дейност, е и място за активен обще

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения