02.05.2012

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ BG0057 “РАЗВИТИЕ НA УСТОЙЧИВИ СХЕМИ ЗА МОБИЛНОСТ ЧРЕЗ СТИПЕНДИИ НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)”

На 30 април 2012 г. успешно приключи проектът на МОМН BG0057 “Развитие нa устойчиви схеми за мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на ЕИП”. От своето стартиране на 9 февруари 2009 г. до настоящия момент, този първи по рода си проект даде д

Към новината

23.04.2012

МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ОТКРИ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

На 23 април 2012 г. в сградата на МОМН се състоя пресконференция по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, съфинансиран от Европейския социален фонд и Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. На събитието присъ

Към новината

23.04.2012

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПРЕВЕДЕ СУМАТА, НЕОБХОДИМА ЗА УЧАСТИЕ НА НАШИ УЧЕНИЦИ ОТ ВАРНА НА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВАШИНГТОН

Министерството на образованието, младежта и науката преведе финансови средства за осигуряване участието на конференция в САЩ на учениците от екипа към Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ - Варна, които спечелиха вто

Към новината

20.04.2012

3 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

На 20 април 2012 г. заместник–министър г-жа Милена Дамянова откри пресконференция, на която бе представен проект „Управление за ефективно професионално образование”, изпълняван от Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Фор

Към новината

12.04.2012

НА 26 И 27 АПРИЛ 2012 Г. СОФИЯ ЩЕ Е ДОМАКИН НА 35. РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЪВЕТ (ERC)

а 26 и 27 април 2012 г. София ще е домакин на 35. редовно заседание на Научния съвет на Европейския научноизследователски съвет (ERC), висш ръководен орган на специфичната програма „Идеи” на Седма рамкова програма. Заседанието се провежда в България

Към новината

10.04.2012

СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ по три операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси”

На 26 април 2012 г. от 9 часа в зала „Европа“, хотел Дедеман-Принцес, ще бъде открит информационен ден за три операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”: - BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебн

Към новината

05.04.2012

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА

Народното събрание на Република България прие Закон за младежта. Той регламентира отговорностите и координацията между държавните, областните и общинските структури, както и между държавата и представителите на младите хора за планиране и изпълнение

Към новината

04.04.2012

КОНКУРС за набиране на участници в програмата "СТУДЕНТИ НА СТАЖ В МОМН"

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС за набиране на участници в програмата „Студенти на стаж в МОМН” Целта на програмата е да се даде възможност на студентите да се запознаят отблизо с дейността на администрацията на

Към новината

04.04.2012

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ" - ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Партньорският проект по програма Леонардо да Винчи, в който МОМН е представен от Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието навлезе в третия си етап. Проектът има за цел да предложи на националните власти на страните

Към новината

02.04.2012

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА “СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ” ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2011/2012 Г. ЗАПОЧВА ОТ 2 АПРИЛ 2012 г.

На 2 април 2012 г. стартира кандидатстването за стипендии и награди за летен семестър на учебната 2011/2012 г. по проект „Студентски стипендии и награди”. В срок от 02.04.2012 до 07.05.2012 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения