16.11.2022

НАД 650 000 ЛВ. КОМПЕНСАЦИИ ЗА ДЕЦА БЕЗ МЕСТА В ДЕТСКА ГРАДИНА

Държавата ще плати 652 577 лв. на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина. От тях 648 187 лв. ще бъдат преведени на Столична община, а 4 390 лв. – на община Пловдив. С това решение на правителството се компенсират разходи за от

Към новината

16.11.2022

НОВА ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ МАЛЦИНСТВАТА

Нова тригодишна програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства прие правителството. Мерките по нея ще се осъществяват в периода от 2022 -2024 г. Те са насочени към гарантиране на устойчиво

Към новината

16.11.2022

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА УЛЕСНЯВАНЕ ДОСТЪПА НА БЪЛГАРИ ОТ ЧУЖБИНА ДО УНИВЕРСИТЕТИТЕ

От 36 на 60 месеца се удължава срокът на Националната програма за популяризиране на българското висше образование и улесняване кандидатстването на българи от чужбина във висши училища, реши правителството. Тя трябва да надгради пилотната електронна п

Към новината

15.11.2022

МИНИСТЪР ПЕНОВ: ИЗКУСТВАТА И СПОРТЪТ ЩЕ ПОМОГНАТ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

Заниманията с колективни изкуства и спорт могат да допринесат за справяне с агресията в училищата. По Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ за тази учебна година са предвидени 90 млн. лева. Това заяви министърът на образованието и наук

Към новината

15.11.2022

БЛИЗО 151 МЛН. ЛЕВА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ОБЩЕЖИТИЯ

С близо 151 милиона лева ще бъдат ремонтирани минимум 25 училищни общежития. Това е предвидено в публикувания за обществено обсъждане проект за Насоки за кандидатстване за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедурата „Ремонт и

Към новината

14.11.2022

В 2240 УЧИЛИЩА ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ STEM ЦЕНТРОВЕ

2240 училищни STEM кабинета ще бъдат изградени в цялата страна със средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Това е заложено в проекта „STEM центрове и иновации“, чийто напредък беше представен от заместник-министъра на образованието и наука

Към новината

14.11.2022

ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ С ПО-ДОБРА РЕАЛИЗАЦИЯ

Поне две са положителните тенденции във висшето образование за 2022 година - по-добра реализация на завършилите и увеличен брой на научните публикации, включително на международно разпознаваемите. Това отбеляза министърът на образованието и науката п

Към новината

11.11.2022

ЗАМ.-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: УЧИТЕЛИТЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОДКРЕПА, ЗА ДА ИМА РАБОТЕЩО STEM ОБРАЗОВАНИЕ

Министерство на образованието и науката има устойчива и последователна политика, свързана с дигитализацията на образованието и въвеждане на иновациите, защото така ще допринесем и за социалната, и за емоционалната интелигентност на учениците, да ги н

Към новината

09.11.2022

ОЩЕ 4,4 МЛН. ЛЕВА ЗА ПЪТУВАНИЯ НА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ

Правителството одобри нови 4 428 450 лева за почивки на ученици по Националната програма „Отново заедно“. Със средствата се обезпечават пътуванията на над 4200 деца и учители от общо 372 училища в страната, одобрени за втория етап на програмата за 20

Към новината

09.11.2022

МИНИСТЪР ПЕНОВ: ЩЕ ОСИГУРИМ ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, за да поддържа и придобива умения, които му дават възможност да участва пълноценно в обществото и успешно да осъществява преходи на пазара на труда.

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения