Екип на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ще участва в двудневен форум за образованието през февруари догодина в България и ще се срещне с учители, ученици, представители на академичната общност, експерти от МОН. Това съо

Към новината

Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков връчи сертификати за квалификационни кредити на 73 педагогически специалисти, които днес приключиха успешно обученията си в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите

Към новината

Днешният ден е празник на младостта, стремежа към знание, просперитет и бъдеще. Съвременното образование и днешните технологии дават огромни възможности и премахват всякакви граници и бариери. Вие имате шанса да добивате знания от всички сфери на поз

Към новината

АКТУАЛНО

ДВЕ УЧИТЕЛКИ НА ЕДИН КЛАС СЪЗДАДОХА НАЙ-МНОГО УРОЦИ ЗА ДИГИТАЛНАТА РАНИЦА В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

Към новината

09.12.2023

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА НАГРАДИ „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО“

Към новината

08.12.2023

ЯПОНИЯ С ИНТЕРЕС КЪМ СЪТРУДНИЧЕСТВО С БЪЛГАРИЯ В СФЕРАТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

Към новината

08.12.2023

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА Е БЪДЕЩЕТО, КЪМ КОЕТО АДАПТИРАМЕ СИСТЕМАТА

Към новината

07.12.2023

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЦИ В УЧИЛИЩЕ БЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕД ДИРЕКТОРИ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Към новината

07.12.2023

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения