Телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители:

Контакти на членовете на Националната мобилна група за
психологическа подкрепа (НМГПП)
и на РУО – центровете за координиране на дейността ѝ

Телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители:

Контакти на членовете на РУО – центровете
за координиране на дейността на НМГПП

Контакти на членовете на
Националната мобилна група
за психологическа подкрепа

РУО – София-град

02/935 60 50

София

0899 157 232

0897 475 066

0885 589 206

0878 910 390

0888 899 788

РУО – Бургас

056/874 966

Бургас

0898 744 906

0879 423 417

0878 140 379

0889 504 114

РУО – Варна

052/687 480

052/687 483

Варна

0888 361 240

0888 262 037

0888 362 168

РУО – Велико Търново

062/616 315

062/616 314

Велико Търново

0878 377 812

0876 040 481

0876 205 685

РУО – Пловдив

032/628 980

032/631 843

Пловдив

0877 227 787

0886 479 496

0888 831 657

РУО – Стара Загора

042/627 607

Стара Загора

0886 622 101

0887 608 896

GoTop