Над 100 студенти с молдовско гражданство от българска народност са приети във висши училища в България през академичната 2023/2024 година. Това стана ясно по време на среща между министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и посланика на М

Към новината

Минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища се увеличава от 1500 на 1810 лева, считано от 1 август 2023 г. За тази цел правителството отпусна 16 млн. лева за увеличение възнагражденията на академичния състав в дъ

Към новината

Български и нидерландски учени партнират помежду си в състава на международни консорциуми по проекти, изпълнявани по Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ в 307 консорциума. Това стана ясно по време н

Към новината

АКТУАЛНО

ВЪВЕЖДА СЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ШИРОКОПРОФИЛНИ ПРОФЕСИИ

Към новината

20.09.2023

НАД 5 МЛН. ЛВ. ЗА СПОРТ, ИЗКУСТВА, ИНОВАЦИИ И ПЛОЩАДКИ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Към новината

20.09.2023

36 МЛН. ЛЕВА ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Към новината

20.09.2023

МОН ПРЕДЛАГА БЪЛГАРСКАТА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ДА СТАНЕ ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА  

Към новината

20.09.2023

НАД 18 МЛН. ЛЕВА СЕ ОТПУСКАТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ НА ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ

Към новината

20.09.2023

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения