Архив - Конкурси 2019 г.

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Архив - Конкурси 2019 г.


Учредяване на Национална награда „13 века България“

https://mon.bg/bg/100772 (публ. на 30.12.2019 г.)


Покана за номиниране на представители за членове в ИС на ФНИ

https://mon.bg/bg/100754 (публ. на 15.10.2019 г.)

Предложенията могат да се подават до 31.10.2019 г. 


Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя    покана за участие в три конкурса 


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения