До 30 март 2018 - Конкурс за подаване на предложения за достъп до научноизследователска инфраструктура

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Архив - Конкурси 2019 г. » До 30 март 2018 - Конкурс за подаване на предложения за достъп до научноизследователска инфраструктура

Конкурс за подаване на предложения за достъп до научноизследователска инфраструктура

CERIC-ERIC е Централно европейска научноизследователска инфраструктура, предлагаща достъп до близо 50 съвременни инструмента за многостепенни изследователски предложения в областта на биоматериалите и нанотехнологиите. Сред страните основателки на CERIC-ERIC са Австрия, Хърватия, Чехия, Унгария, Италия, Полша, Румъния, Сърбия и Словения. Всяка година приблизително 400 изследователи и технически персонал от цяла Европа вземат активно участие в дейността на CERIC-ERIC.

През настоящата година CERIC-ERIC обявява конкурс за подаване на предложения за достъп до научноизследователска инфраструктура: https://vuo.elettra.trieste.it/pls/vuo/guest.startup.

В поканата на конкурса е посочено, че се предлага достъп до приблизително 50 инструмента за многостепенни изследвания, 2 поддържащи лаборатории, както и възможности за получаване на подкрепа за мобилност за двама потребители и награди за висококачествени публикации с отворен достъп.

Публикувани са 2 крайни срока за подаване на проектни апликации: 1 и 30 март 2018 г.

Повече информация потенциалните бенефициенти могат да получат от: http://www.ceric-eric.eu/.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения