Полезна информация

Начало » Висше образование » Полезна информация

Съобщение относно допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2022-2023 година (публ. 08.08.2023 г.)

Информация за минималната оценка на първите 10 на сто от положилите държавния зрелостен изпит по Български език и литература и средния успех по предмет от втория задължителен държавен зрелостен изпит и от задължителния държавния изпит за придобиване на професионална квалификация (Приложение 1) (публ. 08.08.2023 г.)

Информация за средния успех от държавния зрелостен изпит по Български език и литература и минималните оценки на първите 30 на сто от положилите втори задължителен държавен зрелостен изпит по предметите Математика, Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда (Приложение 2) (публ. 08.08.2023 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения