Конкурси, организирани с подкрепата на Международната организация на франкофонията

Начало » Документация » Конкурси » Студенти » Архив 2022-2019 г. » Конкурси, организирани с подкрепата на Международната организация на франкофонията

Конкурси и инициативи, организирани с подкрепата на Международната организация на франкофонията (МОФ), декември 2018/януари 2019 г.

1. Франкофонска награда за устойчиво развитие: архитектура и територия

Конкурс за устойчиво развитие на франкофонията, разработен от канадското списание „Форми“, в партньорство с Института на франкофонията за устойчиво развитие (IFDD), спомагателен орган на Международната организация за франкофонията.

Обществен конкурс за „реализирани“ проекти, отворен за архитекти, предприемачи, мултидисциплинарни екипи, както и общини, организации, кооперации, професионални асоциации, неправителствени организации, академични среди, които са учредени във френскоговоряща страна.

Мултидисциплинарен конкурс, в който наградите са групирани в шест категории: „Територия“, „Изграждане“, „Образование/информираност“, „Екоматериали“, „Наследство“ и „Специална награда на журито“.

 • Краен срок за кандидатстване: 14 декември 2018 г.
 • Формуляр за участие и цялата информация за конкурса може да бъде намерена на: https://www.formes.ca/concours

2. Конкурс „Писане на писмо до Земята“

Международен конкурс за писане „Песни без граници“, основаващ се около човешките права и свободата на изразяване, подкрепен от Международната организация на франкофонията.

Тема на това 13-то издание е „Земята“, нейните красоти, цветовете, пространствата, но и насилието, устойчивостта и сушата.
Конкурсът е отворен за участници от всички възрасти и от всички страни; конкурсът се изразява в писане на текст на френски език.

Първа награда: престой в рамките на една седмица във Франция, като всички разноски се поемат; Партньорска награда: 500 евро; Награда за млада аудитория: 300 евро; Награда за френски език: 150 евро.

 • Краен срок за кандидатстване: 06 януари 2019 г.
 • За регистрация, депозиране на текстове онлайн и цялостна информация посетете: https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours

3. Подкрепа на МОФ за литературни събития

Тези събития трябва да бъдат ясно определени и ограничени във времето. Те могат да бъдат организирани под различни форми: салон за книги, панаири, фестивали, семинари за писане, с участието на франкофонски автори.

Само първите 30 попълнени заявления ще бъдат проучени от комисията за подбор.

Максимален размер на помощта: 10 000 EUR

 • Краен срок за кандидатстване: 07 януари 2019 г.
 • Изтеглете ръководството за кандидатстване и за финансова помощ и подайте заявление на адрес: http://litterature.francophonie.org

4. Структуриране на културните пространства - програма „Договор за доверие“

Целта е да се стимулират артистичните сектори - съвременна музика, съвременно танцово изкуство, театрално и визуално изкуство, които са приоритетни и развиват активна политика в полза на разпространението на съвременното изкуство.

Насочена към структури с юридически статут, частни или обществени, които организират фестивали, екскурзии, изложби в страни от Южна или Централна и Източна Европа, членове на франкофонията.

Максимален размер на помощта: 40 000 EUR за две години.

 • Краен срок за кандидатстване: 10 януари 2019 г.
 • Изтеглете ръководството и подайте документи на: http://artsetcreations.francophonie.org 

5. Мобилност на творците - Програма „На сцената!“

Има за цел да се свържат професионалисти от културния и творческия сектор, да се подобри взаимодействието на различните участници около общ проект и да се подобри взаимното допълване на уменията между структурите на франкофонските страни в Севера и Юга.

Насочена към асоциации, културни компании или художествени групи с правен статут, частни или публични, които организират и участват в разпространението на съвременното творчество (тези представления трябва да се правят в страна от Южна, Централна и Източна Европа, член на франкофонията, или с цел интегриране на художници от същите тези страни); и организатори на изложби и фестивали по целия свят, със законно регистриран правен статут.

Максимален размер на помощта на заявка: 13 000 EUR

 • Краен срок за кандидатстване: 10 януари 2019 г.
 • Изтеглете ръководството и подайте документи на: http://artsetcreations.francophonie.org

6. 35-то издание на международната награда за млади френски писатели

Организиран от Асоциацията на младите писатели. Лауреатите ще видят текста си в книга, публикувана от Editions Buchet/Chatel, по повод Панаира на книгата „Book Paris“ и ще бъдат раздадени различни награди.

Изпратеният текст трябва да бъде фантастично произведение (новина, история). Наградата е за млади франкофони на възраст от 15 до 27 години.

 • Краен срок за кандидатстване: 15 февруари 2019 г.
 • Регистрация, информация и правила за участие може да намерите на уебсайта на Асоциацията на младите писатели: https://www.pjef.net/inscription/inscription-au-prix-du-jeune-ecrivain 
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения