Информация за минали проверки

Начало » Висше образование » Информация за извършените проверки във ВУ » Информация за минали проверки

Информация за извършена проверка в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ (публ. 15.08.2023 г.)

Информация за извършена проверка в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (публ. 14.08.2023 г.)

Информация за извършена проверка в Югозападния университет „Неофит Рилски“(ЮЗУ) (публ. 12.08.2022 г.)

Информация за извършена проверка в Университета по хранителни технологии (УХТ) – Пловдив (публ. 14.04.2022 г.)

Информация за извършена проверка в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (публ. 04.03.2022 г.)

Информация за проверка в Локалния дистанционен център – Бургас, на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив (публ. 17.09.2020 г.)

Информация за извършена проверка във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ (публ. 26.08.2020 г.)

Информация за извършена проверка в Икономически университет - Варна (публ. 13.08.2020 г.)

Информация за извършена проверка в Университета по библиотекознание и информационни технологии - София (публ. 23.07.2020 г.)

Информация за извършена проверка в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград (публ. 14.08.2020 г.)

Информация за извършена проверка в Лесотехническия университет – София в периода от 16.06.2020 г до 18.06.2020 г. (публ. 21.07.2020 г.)

Информация за извършени проверки във висши училища на територията на гр. София (публ. 03.04.2020 г.)

Информация за извършена проверка в Русенския университет „Ангел Кънчев“ и в Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново в периода 02-05 декември 2019 г. (публ. 05.02.2020 г.)

Информация за проверка в Техническия университет-Габрово в периода 22-23 юли 2019 г. (публ. 08.10.2019 г.)

Информация за извършена проверка в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов в периода 05-07.08.2019 г. (публ. 02.09.2019 г.)

Информация за извършена проверка във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в периода 07-09 май 2019 г.

Информация за извършена проверка във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения