Институт по електроника

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по електроника

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по електроника

 

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Физика на атомите и молекулите
Акредитация валидна до: 30.11.2026 г.
Оценка: 9,05
(актуализирано 25.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката във физиката
Акредитация валидна до: 30.11.2026 г.
Оценка: 9,23
(актуализирано 25.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Радиофизика и физическа електроника
Акредитация валидна до: 30.11.2026 г.
Оценка: 9,55
(актуализирано 25.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на вълновите процеси
Акредитация валидна до: 30.11.2026 г.
Оценка: 9,57
(актуализирано 25.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на плазмата и газовия разряд
Акредитация валидна до: 02.11.2025 г.
Оценка: 8,20
(актуализирано 23.06.2021 г.)

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения