Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Професионално направление: 4.2 Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Радиохимия
Оценка: 9,41
Акредитация валидна до: 26.04.2027 г.
(актуализирано 22.02.2022 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Физика на високите енергии и елементарните частици, физика и астрофизика на частиците
Акредитация валидна до: 13.04.2026 г.
Оценка: 9,40

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Неутронна физика и физика на ядрените реактори
Акредитация валидна до: 13.04.2026 г.
Оценка: 9,45

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Ядрена физика
Акредитация валидна до: 13.04.2026 г.
Оценка: 9,39

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Теоретична и математическа физика
Акредитация валидна до: 13.04.2026 г.
Оценка: 9,65

Професионално направление: 5.4 Енергетика
Докторска програма: Ядрени реактори
Акредитация валидна до: 15.12.2023 г.
Оценка: 9,24

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Теоретична и математична физика 
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,73

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на атомите и молекулите
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,65

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения