Институт по животновъдни науки - Костинброд

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по животновъдни науки - Костинброд

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по животновъдни науки - Костинброд

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма:  Специални отрасли (пчели)
Оценка: 8,65
Акредитацията е дадена на: 20.10.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма:  Екология на селскостопанските животни
Оценка: 8,21
Акредитацията е дадена на: 20.10.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма:  Овцевъдство и козевъдство
Оценка: 8,18
Акредитацията е дадена на: 20.10.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма:  Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите
Оценка: 8,76
Акредитацията е дадена на: 20.10.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма:  Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването
Оценка: 8,68
Акредитацията е дадена на: 20.10.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)


Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Физиология на животните и човека
Акредитация валидна до: 06.06.2021 г.
Оценка: 8,90

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Говедовъдство и биволовъдство
Акредитация валидна до: 04.02.2021 г.
Оценка: 8,43

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Специални отрасли (пчели)
Акредитация валидна до04.02.2021 г.
Оценка: 8,53

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите
Акредитация валидна до04.02.2021 г.
Оценка: 8,81

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването 
Акредитация валидна до04.02.2021 г.
Оценка: 8,57

Професионално направление: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Овцевъдство и козевъдство
Акредитация валидна до04.02.2021 г.
Оценка: 8,68

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Екология на селскостопанските животни
Акредитация валидна до04.02.2021 г.
Оценка: 8,06

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения