Комитет за сътрудничество на Програма BG06

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Комитет за сътрудничество на Програма BG06

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“Комитет за сътрудничество на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“

На 21 ноември 2016 г. се проведе редовният Комитет за сътрудничество по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. Заместник-министърът на образованието и науката - Красимир Киряков, поздрави присъстващите и подчерта отличното изпълнение на Програмата. Представителят на Съвета на Европа г-жа Лариса Киреева сподели популярността на постигнатите до момента резултати и предаде от името на Програмни оператори в Румъния и Словакия желанието да се разпространят добрите практики, осъществени в България. Г-жа Анелия Грозданова от Централно координационно звено в Администрацията на Министерския съвет потвърди успехите на програмата и подкрепи искането от други страни-бенефициенти да бъде обменен добър опит и практики с Програмния оператор в Министерство на образованието и науката.

На срещата на Комитета бяха обсъдени напредъка на Програмата и конкретни решения, свързани с приключването на финансираните по нея проекти.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения