Нашето общо бъдеще

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Нашето общо бъдеще

Нашето общо бъдеще - Our future together

На 8 април 2016 г. под патронажа на Министъра на образованието и науката – г-жа Меглена Кунева се проведе Международната конференция „Нашето общо бъдеще - Our future together“, организирана от Програмния оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“. Конференцията се проведе в Национална художествена галерия - филиал „Двореца“ и беше част от поредицата официални събития, организирани във връзка с Българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа (ноември 2015 г. - май 2016 г.) В нея взеха участие представители на висшето ръководство на Министерството на образованието и науката и на Програмния оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, представители на Съвета на Европа, работещи в партньорство с екипа на МОН за изпълнение на Програмата и представители на бенефициенти, които изпълняват проекти, финансирани по Програмата. Конференцията представи постигнатите до момента резултати от изпълнението на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ и завърши с кратка артистична програма, изнесена от деца от ЦДГ №1, гр. Мездра и младежи от целевата група на "Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск"- Стара Загора.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения