Официално връчване на договори по Компонент 2 "Деца в риск"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Официално връчване на договори по Компонент 2 "Деца в риск"

Официално връчване на договори по Компонент 2 "Деца в риск"

На 29 юли 2014 г. проф. Анелия Клисарова връчи договорите за изпълнение на проекти по Компонент 2 „Деца в риск“ на Програма „Деца и младежи в риск“ на официална церемония в Министерството на образованието и науката.

Екипът на Програмния оператор пожелава успех в изпълнението на проектите!

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения