Унгария

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Унгария

Програма за сътрудничество в областта на висшето образование и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на културата и иновациите на Унгария за периода 2022 - 2024 г.

Одобрена с РМС № 833 от 26 октомври 2022 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката

обн. ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2022 г.

Срок на действие: в сила от датата на подписването ѝ - 7 ноември 2022 г. до 31 декември 2024 г. (публ. 30.11.2022 г.)


Спогодба за научно и културно сътрудничество между Народна република България и Унгарската народна република

обн. - ДВ, бр.46 от 13.06.1967 г.


Архив


Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси и Министерството на иновациите и технологиите на Унгария за периода 2019-2021 г.

Одобрена с РМС № 557 от 24.09.2019 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката

oбн. - ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. 

Срок на действие: в сила от датата на подписването ѝ – 23.09.2019 г. 

(публ. 21.02.2020 г.)


Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерство на образованието, младежта и науката на Р България и Министерство на човешките ресурси на Унгария за периода 2013-2015 г.    

обн. - ДВ, 38 от 23.04.2013 г.   

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения