Европейска агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование

Начало » Приобщаващо образование » Европейска агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование

Европейска агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование
(European Agency for Special Needs and Inclusive Education)

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование (Агенцията) е независима и самоуправляваща се организация. Агенцията се финансира от министерствата на образованието на държавите членки и от Европейската комисия с подкрепата на Европейския парламент.

Политика за финансиране на приобщаващи образователни системи. Заключителен обобщен доклад;

Политика за финансиране на приобщаващи образователни системи. Инструмент за самопроверка по отношение на политиката за финансиране;

Доказателства за връзката между приобщаващото образование и социалното включване. Заключителен обобщен доклад

Преждевременно напускане на училище и учащи с увреждания и/или със специални образователни потребности – заключителен обобщен доклад

Подобряване постиженията на всички учащи в приобщаващото образование – заключителен обобщен доклад


Кои сме ние?

Позиция на Агенцията относно приобщаващите образователни системи

Инструмент за самоанализ на средата за приобщаващо образование в ранна детска възраст

Приобщаващо образование в ранна детска възраст. Нови идеи и инструменти


Представител за Република България в Съвета на представителите на страните членки в Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование:

Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“
Министерство на образованието и науката
Адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А
Имейл: [email protected]
Телефон: +3592 9217 435
 
Национален координатор за Република България:

Калоян Дамянов, директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град
Адрес: гр. София, ул. „Владово“ 1
Имейл: [email protected]
Телефон: +35987 886 3526

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения