Немски език

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) » Изпитни материали за ДЗИ по предмети » Немски език

Държавни зрелостни изпити

Сесия

  

  

  Втори задължителен ДЗИ  

     

   ДЗИ по желание

август 2021 г.

         

май 2021 г.

       

юни 2020 г.

       
август-септември 2020 г.          
май-юни 2019 г.         
август-септември 2019 г.          
май-юни 2018 г.        
август-септември 2018 г.          
май-юни 2017 г.        
август-септември 2017 г.          
май-юни 2016 г.        
август-септември 2016 г.          

Изпитни материали за ДЗИ по МОДУЛИ от септемврийска сесия 2016 г. 


 Сесия

  

  

  Втори задължителен ДЗИ  

     

   ДЗИ по желание

май-юни 2015 г.

       
август-септември 2015 г.          
май-юни 2014 г.        
август-септември 2014 г.      ----------------------------------------      
май-юни 2013 г.        
август-септември 2013 г.      -----------------------------------------      
май-юни 2012 г.        
август-септември 2012 г.          
май-юни 2011 г.        
август-септември 2011 г.          
май-юни 2010 г.        
август-септември 2010 г.          
май-юни 2009 г.        
август-септември 2009 г.          
май-юни 2008 г.        
август-септември 2008 г.          
пробна 2007 г.          

примерни изпитни
материали 2007 г.

         
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+