Индия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Индия

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Индия за сътрудничество в областта на науката и технологиите

обн., ДВ, бр. 59 от 3.07.2001 г., в сила от 7.05.2001 г.

Срок на действие: Тази спогодба се сключва за срок 5 години. Нейното действие автоматично се продължава за последващи периоди от 5 години при условие, че нито една от договарящите страни не я денонсира чрез уведомление в писмена форма не по- късно от 6 месеца преди изтичането на срока на действието ѝ.


Спогодба за културните връзки между Народна република България и Република Индия

обн. - ДВ, бр. 91 от 22.11.1963 г.


АРХИВ


Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Индия за периода 2018-2020 г.

Подписана на 15 март 2018 г. в Делхи, в сила от датата на подписването ѝ

обн. ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г., в сила от 05.09.2018 г.

Срок на действие: до 31 декември 2020 г.

Валидността ще бъде продължена автоматично за една година или до подписването на нова Програма в рамките на този едногодишен период.


Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Индия за периода 2015 – 2017 г.

обн. - ДВ, бр. 75 от 29.09.2015 г., в сила от 4.09.2015 г.

Срок на действие: Валидна до 31.12.2017 г.


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения