Израел

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Израел

Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за периода 2022 - 2025 г. (електронно четим публ. 16.11.2022 г.)

обн. - ДВ, бр. 49 от 30 юни 2022 г.

Одобрена с Решение № 325 от 20 май 2022 г. на Министерския съвет. В сила от 13 юни 2022 г.


Програма за сътрудничество в областта на науката, културата и образованието между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за периода 2012 - 2014 г.

обн. - ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.

В сила от 11.09.2012 г. Остава в сила до 31 декември 2014 г. Тя автоматично се продължава за допълнителен период от три години, освен ако някоя от страните не уведоми другата с дипломатическа нота за намерението си да я прекрати поне деветдесет дни преди датата на желаното прекратяване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения