Съединени американски щати

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Северна Америка » Съединени американски щати

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество

обн. ДВ. бр. 17 от 26 февруари 2021 г.

(Одобрено с Решение № 632 от 4 септември 2020 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му - 16 февруари 2021 г.)


Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно и технологично сътрудничество

обн. - ДВ, бр. 77 от 02.09.2008 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения