Скала за оценяване

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) » Скала за оценяване

 

Скала за оценяване

Оценки

Точки

Слаб 2

до 29,75 т. вкл.

Среден

30 т. – 40,5 т. вкл.

Добър

40,75 т. – 62,25 т. вкл.

Много добър

62,5 т. – 83,75 т. вкл.

Отличен

84 т. – 94,75 т. вкл.

Отличен 6

95 т. – 100 т.

 

Kритерии за оценяване на интерпретативно съчинение и есе за ДЗИ 2022

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+