Скала за оценяване

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) » Скала за оценяване

 

Скала за оценяване

Оценки

Точки

Слаб 2

до 29,75 т. вкл.

Среден

30 т. – 40,5 т. вкл.

Добър

40,75 т. – 62,25 т. вкл.

Много добър

62,5 т. – 83,75 т. вкл.

Отличен

84 т. – 94,75 т. вкл.

Отличен 6

95 т. – 100 т.

 

Kритерии за оценяване на интерпретативно съчинение и есе за ДЗИ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения