Монголска народна република

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Монголска народна република

Програма между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката през периода 2017 – 2021 г. РМС № 911/28.10.2016 г.

обн. - ДВ 90/15.11.2016 г. в сила от 28.10.2016 г.

Подписано на 28.10.2016 г. в София 2017 – 2021 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения